As friends we ride, As Wolves we guide

Uw persoon is belangrijk voor ons

Privacyverklaring.

Met de Pack of Wolves Belgium

Algemene privacyverklaring


Pack of Wolves Belgium hecht belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en respecteert uw privacy.
In deze privacyverklaring krijgt u heldere en transparante informatie over welke persoonsgegevens we verzamelen en hoe wij daarmee omgaan. We doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Pack of Wolves Belgium dient zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving te houden, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


Pack of Wolves Belgium is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Uw gegevens worden niet gebruikt voor commerciêle doeleinden, tenzij dit anders vermeld werd bij uw inschrijving.


Als u vragen hebt over de verwerking van uw gegevens door Pack of Wolves Belgium, dan kunt u contact opnemen via de contactgegevens onderaan deze pagina.


Enkele voorbeelden van persoonsgegevens die Pack of Wolves Belgium kunnen opvragen en opslaan.

  • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, rijksregisternummer, ...
  • Contactgegevens: adres(sen), telefoonnummer(s), mailadres(sen), ...
  • Persoonlijke kenmerken: geboortedatum, ...


Bij het invullen van een formulier gaat u steeds akkoord met de verwerking van de gegevens die u invulde, hiervoor bent u steeds zelf verantwoordelijk.


Verstrekking aan derden


De gegevens die u aan Pack of Wolves Belgium bezorgt, worden nooit aan derden verstrekt. 

Voor meer vragen hieromtrent kan u best contact opnemen met de maker van het formulier dat u wilt invullen.


Bewaartermijn


Pack of Wolves Belgium bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig voor het doel waarvoor ze ons bezorgd zijn of dan wettelijk vereist is.


Beveiliging van de gegevens


We hebben passende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.


Uw rechten op het vlak van persoonsgegevens


U hebt recht op inzage, correctie en verwijdering van de persoonsgegevens die we van u ontvangen hebben.


Klachten


Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u daarvoor met ons contact opnemen.


Wijzigingen privacyverklaring


Pack of wolves kan haar privacyverklaring aanpassen. Dat zal hieronder, op deze pagina aangekondigd worden.

  • 10/06/2021 - Opmaak privacy verkaring


Informatie


Wenst u meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren: info@packofwolvesbelgium.be